MISSIE EN VISIE

Stichting Zuur-Base Kennis is een autoriteit op het gebied van het zuur-base evenwicht in relatie tot gezondheid en het ontzuren van het lichaam. Het doel van de stichting is het delen van kennis en informatie op het gebied van lichaamsverzuring, lichaamsontzuring en het zuur-base evenwicht. Daarnaast geeft de stichting advies aan zowel consumenten als professionals over deze onderwerpen.

Door middel van samenwerkingen met professionals stelt zij informatie en nieuws beschikbaar. Dit doet zij zowel aan gezondheidsprofessionals, als rechtstreeks aan consumenten.

Consumenten worden voorgelicht over het zuur-base evenwicht en het ontzuren van het lichaam door middel van (nieuwswaardige) informatie over aandoeningen, wetenschappelijke (nieuws)artikelen en uitgebreide behandelplannen. Naast een informerende rol biedt de stichting actief advies aan consumenten op het gebied van hun gezondheid in relatie tot het zuur-base evenwicht. Hiertoe heeft de stichting beschikking over een aantal gezondheidscoaches, die over verschillende communicatiekanalen gratis persoonlijk advies aanbieden.

MISSIE

Stichting Zuur-Base Kennis streeft naar een vitalere samenleving. Het delen van kennis en informatie over het verband tussen een optimaal zuur-base evenwicht en een goede gezondheid is hierin hoofdzaak. De stichting wil mensen en professionals bewust maken van de termen ‘verzuring’, ‘ontzuring’ en ‘zuur-base evenwicht’.

VISIE

Stichting Zuur-Base Kennis is ervan overtuigd dat een correct zuur-base evenwicht een enorme bijdrage zal leveren aan de gezondheid en vitaliteit van mens en dier. Dit gegeven motiveert ons tot het geven van advies en het delen- en openbaar maken van informatie over het zuur-base evenwicht en het ontzuren van het lichaam.