Privacybeleid

Dit is de website van Stichting Zuur-Base Kennis. Ons vestigingsadres is Herengracht 280, 1016 BX Amsterdam, Nederland.

Ons postadres is Herengracht 280, 1016 BX Amsterdam, Nederland.

Ons Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 67210481.

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch alleen uw domeinnaam en niet uw e-mailadres. Bij een bezoek aan onze website bewaren wij uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert.

Deze informatie wordt gebruikt om de inhoud van onze website te verbeteren. De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek) om de inhoud van onze website te verbeteren.

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.

Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie of gezondheidsinformatie, gebruiken wij een beveiligde server. U wordt hiervan op de hoogte gesteld via een scherm dat afgebeeld wordt op onze site (pop-up). Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacybeleid?

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen

Per email: %%E-mail-algemeen%%
Per telefoon: (03) 456 27 77
Per brief: Herengracht 280, 1016 BX Amsterdam, Nederland.


Over communicatie per e-mail

Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van onze stichting, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

Over communicatie per brief

Als u ons via het web uw postadres meedeelt, zal u alleen de informatie ontvangen die u aangevraagd hebt, op het adres dat u ons meegedeeld hebt.

Over communicatie per telefoon

Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, zal onze stichting u alleen telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is om u te informeren over de bestellingen die u online geplaatst hebt.

Onze stichting kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacy-beleid. In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met onze stichting zelf, op het hierboven vermelde adres.

Aanvullende informatie Privacy Policy

Persoonlijke gegevens

Stichting Zuur-Base Kennis respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website www.zuurbasekennis.nl. Privacy, veiligheid, discretie en volledige tevredenheid van haar bezoekers zijn de sleutelbegrippen waar Stichting Zuur-Base Kennis voor staat. De informatie die u aan ons verstrekt is strikt vertrouwelijk en is beschermd onder de Wet op de Persoonsregistratie. Uw persoonlijke gegevens zullen wij nooit en te nimmer aan derden verstrekken.

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten, diensten en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen toegevoegd aan de lijst van abonnees als u een bestelling bij ons plaatst of als u hier zelf expliciet om verzoekt. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt. 

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Indien u nog vragen heeft met betrekking tot onze Privacy Policy, dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice.